Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Thời gian làm việc

Thời gian làm việc

Ghi chú:

  • Ngày bắt đầu làm việc: Là ngày nhân viên vào làm tại công ty. Dữ liệu này sẽ liên quan đến Hợp đồng lao động hoặc thời gian Tính thuế TNCN.
  • Cho phép đi trễ về sớm: Ngoài việc thiết lập thời gian cho phép đi trễ, về sớm tại Thiết lập Giờ làm việc, tính năng này cho phép Nhân viên có thể Đi trễ về sớm vượt ngoài tiêu chuẩn quy định chung được thiết lập cho các bộ phận hoặc công ty.
  • Nghỉ việc: Khi nhân viên Nghỉ việc bạn có thể sử dụng tính năng này. Hệ thống sẽ không xóa Nhân viên mà vẫn lưu trữ hồ sơ trong hệ thống. Hệ thống sẽ hỏi nguyên nhân nhân viên nghỉ việc, bạn có thể chọn một hay nhiều lý do. Việc thiết lập các lý do nghỉ việc có thể thiết lập tại mục Cấu hình.