Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Chấm công hộ trên Web và Điện thoại

Nhiều nhân viên không thể chấm công qua điện thoại hay máy chấm công như công nhân công trường, nông dân nông trường, những người không hiểu rõ về công nghệ…các Quản lý có thể chấm công hộ họ trên điện thoại tương tự như Sổ chấm công. Hệ thống sẽ ghi nhận ai chấm công dùm cho nhân viên nào.

Chấm công hộ trên Web và Điện thoại

Thiết lập chấm công hộ trên Web

Bước 1: Vào mục Nhân sự | Nhân viên Chọn một nhân viên nào sẽ chấm công hộ cho các nhân viên khác

 Chấm công hộ trên Web và Điện thoại

Bước 2: Vào mục Chấm công bật nút Chấm công hộ sáng lên

Chấm công hộ trên Web và Điện thoại

Để thực hiện chấm công nhanh, chấm công hộ trên điện thoại

Bước 1: Vào mục Thêm và chọn Chấm công nhanh 

Chấm công hộ trên Web và Điện thoại

Bước 2: Chọn ca làm muốn chấm công

Chấm công hộ trên Web và Điện thoại

Bước 3: Chọn nhân viên muốn chấm công hộ và nhấn chọn check-in hoặc check-out

Chấm công hộ trên Web và Điện thoại