Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Thiết lập Cấu hình Wifi

Bạn có thể thêm Wifi của công ty bạn bằng cách lấy địa chỉ BSSID.

Vào mục Ngày công | Bảng Chấm Công | Cấu hình chấm công

Bước 1: Chọn mục Cấu hình Wifi

Bước 2: Bấm Tạo mới 

Thiết lập Cấu hình Wifi

Thiết lập Cấu hình Wifi

Hướng dẫn lấy BSSID từ Wifi

BSSID của Wifi là địa chỉ duy nhất của Wifi, chỉ khi nhân viên truy cập vào Wifi của tổ chức thì họ mới có thể chấm công trên điện thoại được. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể lấy BSSID từ máy tính Laptop hoặc máy tính để bàn (PC) có kết nối Internet của tổ chức. Nếu công ty bạn có nhiều Wifi bạn cần phải lấy tất cả các Wifi tại tổ chức.

Chi tiết thiết lập BSSID:

  • Trên Laptop hệ điều hành Window

1. Bấm nút Window trên bàn phím máy tính

Thiết lập Cấu hình Wifi

2. Hệ điều hành sẽ mở menu bên trái, gõ chữ CMD

3. Gõ lệnh: netsh wlan show networks mode=Bssid

4. Hệ thống sẽ liệt kê một loạt các Wifi, bạn hãy chọn tên Wifi tại tổ chức của bạn

Thiết lập Cấu hình Wifi

5. Copy hoặc gõ BSSID của Wifi lên Bộ Quản Trị Tanca. Bấm nút Tạo mới, điền tên Wifi và BSSID

 

  • Trên Laptop hệ điều hành Mac (Macbook)

1. Bấm nút Command + Space trên bàn phím máy tính

Thiết lập Cấu hình Wifi

2. Hệ điều hành sẽ mở Spotlight Search, gõ chữ “Terminal” và Return

Thiết lập Cấu hình Wifi

3. Gõ lệnh “/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport /usr/sbin/airport -I” và Return

Thiết lập Cấu hình Wifi

4. Hệ thống sẽ liệt kê một loạt các Wifi, bạn hãy chọn tên Wifi tại tổ chức của bạn

Thiết lập Cấu hình Wifi

5. Copy hoặc gõ BSSID của Wifi lên Bộ Quản Trị Tanca. Bấm nút Tạo mới, điền tên Wifi và BSSID

Thiết lập Cấu hình Wifi

Lấy BSSID trên Ứng dụng Tanca

BSSID của Wifi là địa chỉ duy nhất của Wifi, chỉ khi nhân viên truy cập vào Wifi của tổ chức thì họ mới có thể chấm công trên điện thoại được.

1. Truy cập vào mạng wifi cần lần BSSID

2. Chọn tab Thêm > Công ty (1 & 2)

3. Chọn mục Wifi (3), sau đó nhấn dấu + (4)

4. Bấm nút Lấy thông tin Wifi hiện tại (5), ứng dụng sẽ tự động lấy thông tin điền vào ô BSSID

5. Bấm chọn Chi nhánh (6) gắn với Wifi này

6. Nhấn Thêm (7)

 

Thiết lập Cấu hình Wifi