Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Lịch sử kết nối

Lịch sử kết nối sẽ cho bạn biết Mã chấm công nào được quét nhưng không ghi nhận vào hệ thống. Để xem nhân viên nào chưa gắn chấm công vào hệ thống bạn có thể vào mục Chấm công | Bảng chấm công | Máy chấm công và bấm vào nút Danh sách nhân viên.

Lịch sử kết nối

Lịch sử kết nối

Nhập chấm công của nhân viên còn thiếu

Lịch sử kết nối

Hoặc bạn có thể tiếp tục nhập chấm công bằng cách vào phần Nhân viên. Hệ thống sẽ tự động quét dữ liệu đổ về Máy chấm công.

Lịch sử kết nối

Lịch sử kết nối

Dữ liệu chấm công bằng máy chấm công bạn có thể coi trên điện thoại.

Lịch sử kết nối