Cảnh báo thông minh

Bạn muốn biết vào một thời gian nhất định có bao nhiêu nhân viên có mặt tại công ty? Bạn muốn biết ai không vào công ty? Bạn muốn cảnh báo thiếu nhân viên tại các ở bất kì chi nhánh nào cho trưởng bộ phận? Tanca giúp đưa ra các cảnh báo thông minh và bạn không cần phải có mặt tại công ty để biết tình hình làm việc như thế nào nữa?

  • Gửi cảnh báo qua điện thoại
  • Gửi cảnh báo cho đối tượng tùy chỉnh
  • Báo cáo về số lượng nhân viên tại 1 vị trí, 1 ca làm
  • Báo cáo về tình trạng thiếu nhân viên tại 1 vị trí, 1 ca làm

0995.557.557(Zalo) 0899.1999.54(Hotline)