Dữ liệu nhân viên và hợp đồng

Dữ liệu nhân viên và hợp đồng

Các dữ liệu của nhân viên được số hóa và theo dõi trên hệ thống giúp việc quản lý nhân viên hiệu quả hơn, giảm bớt các thủ tục giấy tờ và các công việc lặp lại thời gian.

  • Quản lý thông tin của nhân viên và quyền truy cập
  • Quản lý chấm công linh động cho từng nhân viên
  • Tự động tạo ra danh bạ Chat nội bộ
  • Sơ đồ phòng ban công ty và danh bạ trên điện thoại

Quản lý thông tin nhân viên và quyền truy cập

Tanca cho phép bạn số hóa lưu trữ các dữ liệu thông tin nhân viên đầy đủ và bài bản nhất giúp bạn có thông tin toàn diện về một nhân viên tại công ty mình

Việc chuyển dữ liệu nhân viên từ File Excel vào Tanca cũng dễ sử dụng và nhanh chóng.

Quản lý thông tin nhân viên và quyền truy cập

Thiết lập chấm công linh động

Thiết lập chấm công linh động

Tanca giúp quản lý toàn bộ thông tin chấm công của một nhân viên bao gồm các thiết lập cao cấp. Ví dụ bạn muốn thiết lập cho một nhân viên không cần chấm công hoặc cho phép nhân viên này chấm công hộ nhân viên khác... Hoặc nhân viên chỉ được chấm công trên 1 điện thoại của họ.

Tanca cũng giúp quản lý các thiết bị đăng nhập vào tài khoản của nhân viên cũng như thiết lập mã máy chấm công của nhân viên trên hệ thống


Tự động tạo danh bạ trong chat nội bộ

Khi muốn tìm một nhân viên và chat nhanh bạn phải tìm kiếm tài khoản của họ trên phần mềm chat thứ 3. Khi bạn tạo một nhân viên trong hệ thống, Tanca đã đồng thời tạo ra danh sách trong Chat nội bộ. Bạn có thể tạo cuộc chat trực tiếp hay chat nhóm ngay lập tức mà không cần phải mất thời gian dùng phần mềm chat khác nữa.

Tự động tạo danh bạ trong chat nội bộ

Sơ đồ phòng ban và danh bạ điện thoại

Sơ đồ phòng ban và danh bạ điện thoại

Đôi khi bạn không thể nhớ toàn bộ số nhân viên hoặc bạn phải cập nhật số từng người vào danh bạ điện thoại. Tanca xây dựng một hệ thống danh bạ linh động giúp bạn có thể trao đổi hoặc thực hiện các cuộc gọi nhanh.

Một sơ đồ phòng ban cũng được tạo ra để bạn nắm được danh sách các trưởng bộ phận hay nhân viên trong công ty của mình.


0995.557.557(Zalo) 0899.1999.54(Hotline)