Nghỉ phép

Thiết lập hệ thống nghỉ phép theo đúng tiêu chuẩn và chuyên nghiệp.

  • Tạo đơn nghỉ phép trên điện thoại
  • Quản lý đơn nghỉ phép
  • Thiết lập nghỉ phép theo tiêu chuẩn

Tạo đơn nghỉ phép

Tạo một đơn nghỉ phép dễ dàng trên điện thoại theo Loại nghỉ phép của công ty (Không lương, Có lương, Nghỉ bù…)

Nhân viên có thể nghỉ ¼ ngày, nửa ngày, trong ngày, nhiều ngày…

Quản lý trực tiếp hoặc Quản lý nhân sự sẽ nhận được đơn nghỉ phép từ nhân viên

Tạo đơn nghỉ phép

Quản lý lịch nghỉ phép

Quản lý lịch nghỉ phép

Nhân viên có thể quản lý lịch nghỉ phép của họ để biết họ đã sử dụng bao nhiêu phép và số phép còn lại của họ


Thiết lập Lịch nghỉ công ty đa dạng

Bạn cũng có thể thiết lập lịch nghỉ đa dạng trong công ty như nghỉ các dịp lễ, tết, teambuilding công ty…

Các thiết lập tự động chuyển số nghỉ phép còn lại sang năm sau hoặc các thiết lập không nghỉ vào các ngày lễ…

Thiết lập Lịch nghỉ công ty đa dạng

0995.557.557(Zalo) 0899.1999.54(Hotline)