Phiên bản di động phân quyền mọi cấp độ

Phiên bản di động phân quyền mọi cấp độ

Quản lý cao cấp, Quản lý vùng, Quản lý chi nhánh, Nhân viên đều có thể sử dụng Ứng dụng di động. Việc Quản lý nhân sự có thể dễ dàng hơn dù nhân viên ở bất kỳ nơi nào và giờ nào.

Quyền dành cho các Quản lý

Thống kê

 • Bao nhiêu nhân viên vào ca
 • Ai vào đúng giờ
 • Ai vào trể, về sớm
 • Ai đang trực tuyến
 • Ai chia sẻ vị trí
 • Tổng thời gian làm việc hôm nay, hôm qua, hôm kia
 • Tổng nhân viên làm việc hôm nay hôm qua, hôm kia
Thống kê

Báo cáo

Báo cáo

 • Tổng lượng nhân sự
 • Tình hình nhân sự
 • Biến động nhân sự
 • Lý do nghỉ việc
 • Tỷ lệ lưu giữ nhân sự
 • Cơ cấu nhân sự làm việc

Danh sách nhân viên

 • Nhân viên theo khu vực, chi nhánh, chức vụ, phòng ban
 • Thêm, Xóa, Sửa nhân viên
Danh sách nhân viên

Phân ca làm Linh động

Phân ca làm Linh động

 • Các ca làm tạo ra được phân theo chi nhánh mong muốn
 • Sắp xếp nhân viên cho các ca làm
 • Thêm, xóa người ra khỏi ca

Quản lý nghỉ phép

 • Nhận đơn nghỉ phép
 • Duyệt đơn nghỉ phép
 • Từ chối nghỉ phép
Quản lý nghỉ phép

Ai đang làm việc

Ai đang làm việc

 • Ai có ca làm
 • Ai vào ca làm
 • Ai chia sẻ vị trí trong ca làm
 • Ai đang di chuyển trong ca làm

Vào Ra/Ca

 • Vào/ra ca dựa trên Lịch công đã được sắp xếp
 • Vào /ra ca cá nhân
 • Vào/ra ca thông qua các yêu cầu về Wifi, Hình ảnh, GPS

Quản lý Lịch Công

 • Lịch công làm việc hàng tuần
 • Tạo các đề xuất chỉnh sửa thời gian Vào/Ra nếu dữ liệu chưa chính xác
 • Theo dõi lịch công theo ngày | tuần | tháng

Quản lý chấm công

 • Theo dõi lịch sử vào/ra của tất cả nhân viên theo ngày | tuần | tháng
 • Các thiết bị nhân viên sử dụng để Vào/Ra ca
 • Phân quyền coi theo Vùng/Chi nhánh/Phòng ban
 • Xem Lịch sử vào/ra ca của cá nhân

Quản lý thông tin công ty

 • Thêm, xóa, sửa: Vùng, Chi nhánh, Chức vụ, Phòng Ban
 • Thiết lập Wifi ID
 • Thiết lập Vị trí chỉ định thông qua GPS

Tạo Các Ca Làm việc

 • Tạo ca làm việc
 • Phân bổ số Công của Ca làm việc

Chấm công nhanh

 • Chấm công nhanh hàng ngày thay cho Sổ chấm công
 • Chấm công nhanh cho toàn bộ nhân viên trong ca làm
 • Chấm công nhanh cho từng nhân viên trong ca làm

Chỉnh sửa giờ công

 • Xem Lịch công của từng nhân viên
 • Chỉnh sửa giờ công của nhân viên theo mong muốn

Quyền dành cho Nhân viên

Vào/ra ca

Cách thức Check in/out mới bằng việc chỉ cần bấm trên điện thoại nhân viên có thể vào ca.Nếu nhân viên sử dụng bằng Máy chấm công vân tay hoặc thẻ từ, ứng dụng cũng đồng bộ dữ liệu tức thời. Đối với Checkin/out bằng GPS hệ thống chỉ lấy vị trí tại thời điểm Vào ca hoặc Ra ca. Không lấy vị trí trong ca làm.

Vào ra ca

Lịch sử vào ra

Lịch sử vào ra

Hệ thống ghi nhận toàn bộ lịch sử vào Ra của nhân viên giúp họ biết được thời gian chính xác vào/ra thế nào?


Lịch công

Ứng dụng hiển thị Lịch công trong tháng và lịch công theo ngày. Thông báo cho nhân viên tình hình được tính công. Nhân viên có thể tạo ra các yêu cầu thay đổi giờ công nếu thấy bị sai lệch so với dữ liệu chấm công.

Lịch công

Bảng lương

Bảng lương

Nhân viên luôn biết lịch làm việc của mình hàng ngày và thu nhập của họ được hưởng. Bảng lương gồm tất cả thu nhập tạm tính của nhân viên trong tháng.


Đề nghị nghỉ phép

Tạo một đơn nghỉ phép dễ dàng và gửi nó đến Quản lý. Nhân viên sẽ biết ngay một đơn nghỉ phép nào được duyệt.

Đề nghị nghỉ phép

0995.557.557(Zalo) 0899.1999.54(Hotline)