Tiền lương

Thiết lập hệ thống tính lương trong doanh nghiệp dễ như làm Excel.

  • Tạo Loại Bảng lương mẫu để sử dụng
  • Xây dựng công thức tính lương đơn giản
  • Phiếu lương trực tuyến

Tạo loại bảng lương mẫu để sử dụng

Bạn chỉ cần xây dựng các loại bảng lương mẫu. Sau đó hàng tháng bạn có thể sử dụng lại Bảng lương mẫu mà không cần mất thời gian ngồi làm Bảng lương nữa. Hệ thống sẽ tự tính toán giúp bạn…

Tạo loại bảng lương mẫu để sử dụng

Xây dựng công thức tính lương đơn giản

Xây dựng công thức tính lương đơn giản

Trên Excel bạn tạo các cột, dòng, các công thức để tính lương, với Tanca bạn cũng có thể thực hiện như vậy. Các công thức đơn giản như bạn tạo công thức Excel. Ví dụ: Lương theo giờ = Mức lương theo giờ x Giờ công thực tế

Hệ thống sẽ dựa vào từ khóa viết tắt của các thành tố lương để tạo công thức xây dựng hệ thống lương dễ dàng.


Phiếu lương trực tuyến

Bạn không cần in giấy và tạo các phiếu lương truyền thống nữa. Nhân viên có thể theo dõi phiếu lương của họ trên điện thoại.

Bạn có thể cấu hình cho nhân viên thấy những mục nào trong phiếu lương của họ.

Phiếu lương có thể được cập nhật hàng ngày theo ngày công của nhân viên.

Tạo loại bảng lương mẫu để sử dụng

0995.557.557(Zalo) 0899.1999.54(Hotline)